UWAGA, PRZESUNIĘTY TERMIN

Szanowni Państwo 

w związku z występującymi na świecie zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i stanem podwyższonej gotowości w służbach medycznych w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny w dniu 02.03.2020 r. wydał oficjalny komunikat zawierający rekomendację o następującej treści: „Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.” 

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego, w imieniu Polskiej Federacji Szpitali i Ambasady Brytyjskiej, została podjęta decyzja o przesunięciu terminu konferencji AI w zdrowiu. Informacje o dokładnym terminie konferencji prześlemy niebawem. Miejsce konferencji pozostaje bez zmian i będzie nim w Centrum Konferencyjne MS Mermaid na ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie.

Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia i mamy nadzieję, że decyzja ta spotka się z Państwa pełnym zrozumieniem i akceptacją. Uważamy, że przesunięcie konferencji AI w zdrowiu na termin późniejszy nie tylko spełni funkcję prewencyjną, ale także pozwoli wszystkim profesjonalistom medycznym w skupieniu się na pełnieniu swoich obowiązków i na najważniejszych zadaniach związanych z walką z wirusem SARS-CoV-2. 

Równocześnie zapewniamy, że rozpoczęliśmy już działania mające na celu przygotowanie konferencji AI w zdrowiu tak, aby w przesuniętym terminie spełniała jak najlepiej oczekiwania i potrzeby zaproszonych gości. 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy na adres:

ligia.kornowska@pfsz.org; tel. 690 875 075

Z wyrazami uszanowania 

pastedGraphic.png

Ligia Kornowska

Koordynator Konferencji

Dyrektor Zarządzająca

Polska Federacja Szpitali

AI w zdrowiu –  Wioślarska 8, Warszawa

Jesteśmy świadkami zmian technologicznych w obszarze AI, które mogą mieć transformacyjny wpływ na system ochrony zdrowia, rozwój badań naukowych i na opiekę nad pacjentem.

Obecnie tematyka AI w zdrowiu poruszana jest w sposób stosunkowo ogólny bądź kazuistyczny i fragmentaryczny, jako element innych dyskusji, a działania dotyczące AI były rozproszone. Uważamy, że temat ten zasługuje na przedstawienie go w ramach odrębnego wydarzenia, które w sposób całościowy omawiać będzie zagadnienia AI od strony regulacyjnej, medycznej i technologicznej, co pomoże w pełni wykorzystać potencjał AI w Polsce i Europie środkowo-wschodniej.

Potrzebę zorganizowania tego wydarzenia zgłosili przedstawiciele strony publicznej, w szczególności ministerstw zaangażowanych w przygotowanie polityki AI dla Polski, przedstawiciele organizacji branżowych i wiodących przedsiębiorstw z branży AI.

Wydarzenie to wpisywałoby się w działania zainicjowanej na początku 2019 roku koalicji „AI Champions” aktywnie działającej w Polsce.

Konferencja będzie również okazją do nawiązania współpracy ze start-upami, które zostały zaprezentowane w raporcie 2020 Top Disruptors In Healthcare – pierwszej kompleksowej inwentaryzacji rynku startu-pow medycznych w Polsce

http://www.pfsz.org/2020/01/21/top-disruptors-in-healthcare-raport/

Konferencja ze względu na planowane zaangażowanie globalnych firm technologicznych, organizacji miedzynarodowych, jak również przedstawicieli strony publicznej z Polski i innych krajów stanowić może doskonała platformę do wymiany miedzynarodowych doświadczeń nie tylko w obszarze technologii, ale również w obszarze dobrych praktyk legislacyjnych.

Sukces tego wydarzenia gwarantuje szeroka grupa podmioty zaangażowanych w jego stworzenie, na czele z Polska Federacja Szpitali i Ambasada Brytyjska, deklarowanie wsparcie strony publicznej i branży ai, jak również ogromne zainteresowanie tematyka wydarzenia.

Cele

  1. Stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń krajowych i zagranicznych w obszarze regulacji, technologii i standardów medycznych
  2. Identyfikacja interesariuszy zainteresowanych obszarem AI w zdrowiu w celu nawiązania dalszej współpracy w tym obszarze 
  3. Skoordynowanie działań i inicjatyw w obszarze regulacji podejmowanych przez kluczowych interesariuszy. W szczególności próba dyskusji nad spójną strategiczną wizją uregulowania AI w Polsce
  4. Ułatwienie dyskusji pomiędzy stroną publiczną a stroną biznesową w obszarze AI
  5. Zwiększenie świadomości dotyczącej potencjału AI i wyzwań związanych z tą technologia 
  6. Wzmocnienie kooperacji między dostawcami, odbiorcami i beneficjentami rozwiązań AI

Wszystkie te działania mogą z kolei przyczynić się do wzmocnienia innowacyjności Polski, jak również zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia. 

Adresaci

  1. Przedstawiciele strony publicznej, w tym: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Jednostki Samorządu Terytorialnego
  2. Samorządy zawodowe, w tym: Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów
  3. Organizacje branżowe, zrzeszające: Pacjentów, dostawców technologii (startupy oraz dojrzałe firmy), świadczeniodawców
  4. Kadra zarządzająca podmiotów leczniczych
  5. Eksperci zainteresowani rozwojem i zastosowaniem AI, a tym: pracownicy naukowi, menedżerowie, klinicyści, adwokaci
  6. Inwestorzy

Patronaty honorowe

strona publiczna

pozostali

Partnerzy Główni

Partnerzy Wspierający

Partner merytoryczny

Patronaty Medialne

Miejsce

Top Disruptors in Healthcare

Wydarzenie jest współorganizowane przez autorów pierwszego przeglądu innowacyjnych, polskich start-upów medycznych. W Raporcie zamieszczono opis 74 startupów medycznych, co wg Polskiego Funduszu Rozwoju stanowi 50% rynku. Można także zapoznać się ze statystykami na temat finansowania polskich start-upów medycznych, poziomu rozwoju czy ekspansji zagranicznej.

Raport jest inicjatywą realizowaną pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz kilkunastu innych organizacji rządowych i pozarządowych.W trakcie konferencji będzie możliwość zapoznania się ze start-upami medycznymi przedstawionymi w Raporcie.

Koalicja AI w zdrowiu

Współorganizatorzy konferencji są liderami Koalicji „AI w zdrowiu”.

Koalicja powstała na początku 2019 roku i zrzesza wiodące podmioty komercyjne i niekomercyjne w Polsce (“AI Champions”) zainteresowane tworzeniem i wykorzystywaniem rozwiązań sztucznej inteligencji w w polskim sektorze ochrony zdrowia.

Koalicja prowadziła aktywne działania m.in. konsultowała projekt Polityki AI dla Polski, jak również zorganizowała spotkanie w grudniu 2019 roku w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczące danych medycznych i AI w zdrowiu, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, CSIOZ, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt:

Ligia Kornowska
Koordynator Konferencji
Dyrektor Zarządzająca PFSz
tel.: +48 690 875 075
e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org