Aimedica rozwija i stosuje modele AI w opiece zdrowotnej, które dają:

  • Wsparcie dla lekarzy – lekarze korzystają z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które przyspieszają procedury i pomagają uniknąć przeoczeń w diagnozie.
  • Prawie 100% dokładność – skalowalne modele Aimedica konsekwentnie przewyższają ludzką precyzję, zapewniając dokładne wyniki przy znacznie większej szybkości.
  • Lepsza opieka nad pacjentem – modele AI Aimedica usprawniają pracę lekarzy, pozwalając im bardziej skupić się na pacjentach. Dodatkowy czas poświęcony pacjentom przynosi znaczną poprawę ogólnej opieki zdrowotnej.

– Budujemy rozwiązania AI, aby wspierać lekarzy i pacjentów w łatwiejszej, szybszej i dokładniejszej diagnostyce medycznej. Nasze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji pomagają lekarzom przyspieszyć proces diagnozowania, dokumentacji, uniknąć pomyłek i zwiększyć dokładność. Naszym celem jest sprawić, aby lekarze i pielęgniarki mogli poświęcić więcej czasu opiece nad pacjentami, co przełoży się na lepszą jakość opieki zdrowotnej. Wierzymy, że poprzez efektywne wykorzystanie i budowanie zaufania do technologii, medycyna może stać się bardziej precyzyjna i efektywna – wskazuje Pawel Maciazek, CEO Aimedica.