Klaster Innowacyjna Medycyna to inicjatywa pozarządowa zawiązana w 2013 roku przez środowisko lekarzy, pielęgniarek i menadżerów, właścicieli przychodni. Od lat zajmuje się transferem innowacji w sektorze opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednym z głównych obszarów eksploatacji jest opieka senioralna i szeroko pojęte well-being osób starszych i zależnych. Możliwość pozostawienia seniora w swoich macierzystych miejscach zamieszkania tak długo jak pozwala stan zdrowia, z jednoczesnym wsparciem przy użyciu telemedycyny czy sztucznej inteligencji to wielopłaszczynowe wyzwanie. Uważamy, że Koalicja na Rzecz Sztucznej Inteligencji to krok we właściwym kierunku, pozwalający na międzyśrodowiskową, szeroką dyskusję o szansach i zagrożeniach związanych z wykorzystaniem IE w codziennej pracy. Stąd decyzja o przystąpieniu do inicjatywy – wskazuje Bartosz Hajncz, Prezes Zarządu, Klaster Innowacyjna Medycyna.