Medidesk wspiera właścicieli i managerów placówek medycznych w codziennym zarządzaniu zespołem rejestracji. Umożliwia także optymalizację wydatków na działania marketingowe dzięki dokładnej analizie źródeł ruchu pacjentów.

– Aplikacja Medidesk to innowacyjne narzędzie do kompleksowej obsługi oraz analizy zgłoszeń pacjentów, które ma na celu polepszenie pracy rejestracji medycznej i dostarczenie realnych korzyści finansowych placówce. Dzięki rozwiązaniom AI pomagamy monitorować kluczowe wskaźniki wydajności, weryfikować skuteczność przyjętej strategii sprzedażowej, sprawdzać zdolności i wyniki pracy poszczególnych osób wśród tysięcy pracowników recepcji i managerów. Wiemy jak ważny jest rozwój branży medycznej i ile jeszcze wyzwań przed tym sektorem, ale wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom w Koalicji przyczynimy się to stworzenia przyszłości, w której zarówno pacjentom, lekarzom jak i pracownikom rejestracji oraz managerom łatwiej będzie realizować swoje misje i wykonywać codzienne obowiązki – wskazuje Daniel Nowocin, CEO Medidesk.

Dzięki brandowi Medidesk Edu, Medidesk dba o rozwój kompetencji pracowników wyższego i niższego szczebla, organizując dla nich konferencje, webinary i szkolenia prowadzone przez ekspertów z branży.