Siemens Healthineers łączy tradycję marki, globalną sieć partnerów, wiedzę i doświadczenie w zapewnianiu najlepszej opieki zdrowotnej oraz eksperckie zarządzanie projektami i obsługę Klientów. Znakomite osiągnięcia w praktyce klinicznej, wydajności operacyjnej oraz wskaźniki rentowności finansowej umożliwiają stawienie czoła skutkom niedoboru wyspecjalizowanego personelu, wypracowywanie spójnych rezultatów w danej instytucji oraz podniesienie konkurencyjności.

– Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w medycynie to nie science fiction, ale teraźniejszość. Technologie oparte o AI znajdują już dziś  szerokie zastosowanie w diagnostyce obrazowej. Wspierają prawidłowe przygotowanie pacjenta, pomagają wystandaryzować przebieg oraz rezultat badania oraz automatyzują wiele czynności, które do tej pory były dużym obciążeniem czasowym dla radiologa. Wierzę, że w ramach Koalicji AI w Zdrowiu będziemy mogli jeszcze skuteczniej popularyzować wiedzę na temat efektywnego wykorzystania nowych technologii – w tym sztucznej inteligencji – w medycynie oraz aktywne promować tego typu rozwiązania w polskim systemie ochrony zdrowia – wskazuje Marek Witulski.