Raport „Top Disruptors in Healthcare” jest jednym z najdokładniejszych badań sektora healthcare. Coroczna analiza pozwala zauważyć istotne zmiany oraz procesy w branży. Autorzy Raportu prezentują dziś pierwsze fragmenty badania opracowane na podstawie ankiety przeprowadzonej na grupie 81 startupów. Pełne wyniki zostaną opublikowane podczas Konferencji AI & MEDTECH CEE, która odbędzie się 6 czerwca br. 

„Top Disruptors in Healthcare” to coroczna inicjatywa realizowana przez Koalicję AI w Zdrowiu, Polską Federację Szpitali, działającym w ramach niej zespołem Młodych Menedżerów Medycyny oraz ekspertami i ekspertkami zajmującymi się zdrowiem[1]. Partnerami głównymi Raportu “Top Disruptors in Healthcare 2023” są Google for Startups, AstraZeneca oraz PZU Zdrowie. Prawie połowa startupów, które dotychczas zgłosiły się do Raportu „Top Disruptors in Healthcare” nie brało udziału we wcześniejszych edycjach, co pokazuje jak dynamiczny i perspektywiczny jest ten rynek. Z kolei, wśród startupów, które już wcześniej udzielały odpowiedzi na potrzeby Raportu, inicjatywa ta pozwoliła na przeanalizowanie sytuacji biznesowej i wprowadzenie nowych rozwiązań. Startupy, które brały udział w poprzedniej edycji Raportu zauważają realne korzyści z publikacji, wśród nich rozwój PR i marketingu (44,7%), jak również poszerzenie wiedzy o rynku startupów (38,2%).

Wśród polskich startupów działających w badanym sektorze które sporym zainteresowaniem cieszą się działania w obszarze diagnostyki laboratoryjnej (18,5%) oraz rehabilitacji (9,9%). W Polsce rośnie statystyka zachorowań na raka, przekłada się to również na większy udział startupów, które zajmują się działem onkologicznym (21%). Równie duże zainteresowanie widać w obszarze kardiologii (17,3%).

Polska wraz z całym regionem CEE jest liderem innowacji medycznych. W ciągu ostatnich kilku lat widać rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją. także wśród startupów z sektora healthcare (60,5%). Część firm używa AI do produktów i rozwiązań takich jak: samodzielne aplikacje IT (34,6%), narzędzia telemedyczne (40,7%) czy urządzenia medyczne (34,6%). Dużego zainteresowania doczekały się także dane medyczne (37%), o których w Polsce mówi się coraz więcej. Są to informacje dotyczące zdrowia pacjenta, w tym wyniki badań, diagnozy, historia chorób, procedury medyczne i leki stosowane w leczeniu. Zebranie i analiza tych danych może przyczynić się do znacznego postępu w dziedzinie medycyny.

Dzięki analizie dużej ilości danych medycznych, można zidentyfikować wzorce chorób i odkrywać zależności między różnymi czynnikami wpływającymi na zdrowie. To pozwala na wypracowanie nowych metod prewencji chorób, a także na zwiększenie skuteczności ich leczenia. Przede wszystkim dane te pozwalają na tworzenie bardziej skutecznych terapii i leków, poprawiając jakość opieki zdrowotnej i przyspieszając procesy diagnostyczne. Jednocześnie, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych, aby uniknąć nieuprawnionego wykorzystania informacji medycznych pacjentów – mówi Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Liderka AI w Zdrowiu.

Ostatni rok przyniósł więcej wyzwań dla startupów i rynku biznesowego ogólnie. W porównaniu do poprzedniego roku, sytuacja na światowych rynkach widocznie pogorszyła się, a jedną z największych barier rozwoju dla startupów pozostaje finansowanie (45,7%). Równie dużym problemem jest promocja i sprzedaż rozwiązania (37%). Był to też bardzo ciężki rok na arenie międzynarodowej. Rosyjska agresja na Ukrainę miała negatywny wpływ na niektóre startupy (18,5%), chociaż większość z nich w sferze biznesu nie odczuło zmiany (75,3%).

Startupy medyczne w Polsce rozwijają się dobrze. Aż 92,6% początkujących przedsiębiorców ma opracowany model biznesowy. W tym roku na etapie Proof of Concept jest 18,5% startupów. Większość z nich znajduje się na etapach: Minimum Viable Product (25,9%), komercjalizacji Commercialization (25,9%) oraz Growth (29,6%). Równomierne rozłożenie startupów na różne etapy pokazuje, że rynek jest stabilny i prawidłowo się rozwija.

Współpraca startupów z placówkami medycznymi utrzymuje się na podobnym poziomie co w zeszłym roku (61,7%). Z pewnością może to wpłynąć na szybkość adaptacji nowych rozwiązań medycznych przez szpitale. Jeśli chodzi o chęć nawiązywania współpracy w kolejnych miesiącach, startupy deklarują zainteresowanie budowaniem relacji z placówkami medycznymi (63%),z firmami komercyjnymi (58%) oraz  inwestorami (54,3%). Wyniki ankiet wskazują na zainteresowanie obydwu stron, by wspólnie działać nad rozwojem nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc w ulepszeniu i usprawnieniu opieki medycznej.

Polskie startupy są coraz bardziej świadome wagi ekspansji zagranicznej i prezentacji swoich rozwiązań także na rynkach międzynarodowych, niemniej jednak aż 28,4% badanych firm wskazywało na trudności z internacjonalizacją produktu. Ponad połowa polskich startupów medycznych jeszcze nie działa na rynkach zagranicznych, ale deklaruje, że planuje to zmienić w przyszłości. Wskazują jednak, że największymi barierami w rozwoju ich produktów za granicą są relacje z inwestorami (51,9%) oraz kwestie finansowe (40,7%). Warto zauważyć, że niemal 28% badanych startupów oferuje już swoje produkty poza Polską.

Startupy medyczne to dzisiaj jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin w biznesie. Ich innowacyjne rozwiązania i technologie mają potencjał zmienić oblicze opieki zdrowotnej na całym świecie. Raport “Top Disruptors in Healthcare”, który zostanie opublikowany podczas Konferencji AI & MEDTECH CEE, 6 czerwca 2023 r., to doskonała okazja, aby poznać najnowsze trendy i osiągnięcia w tej dziedzinie. Pozwoli dowiedzieć się jakie są największe wyzwania stojące przed startupami, jak radzą sobie one z kwestiami finansowania, jakie są perspektywy rozwoju i jakie korzyści z ich innowacji mogą wyniknąć dla pacjentów i całej branży medycznej.

Raport „Top Disruptors in Healthcare” to jedyna publikacja na rynku, która całościowo analizuje trendy i najnowsze osiągnięcia w branży startupów medycznych. Zawiera kompleksowe dane i analizy dotyczące rynku, modeli biznesowych, etapów rozwoju, współpracy z placówkami medycznymi, ekspansji zagranicznej oraz wiele innych kluczowych aspektów. Zapisy na Konferencję AI & MEDTECH CEE dostępne są pod linkiem https://aiwzdrowiu.pl/#single/0