POBIERZ OŚWIADCZENIE WOLI
ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

Cieszymy się, że chcesz stać się częścią Koalicji AI w Zdrowiu!

Członkiem wspierającym Koalicji AI w zdrowiu może zostać podmiot, który zaakceptuje regulamin, złoży oświadczenie woli o dołączeniu do Koalicji i prześle je na adres biuro@aiwzdrowiu.pl.

Członkiem głównym Koalicji AI w zdrowiu może zostać podmiot spełniający przesłanki powyżej, który był zapisany na listę mailingową członków Koalicji na dzień 31.01.2021 roku lub który uzyskał rekomendację co najmniej 2 członków głównych Koalicji.