Zapoznaj się z treścią Białej Księgi AI w Praktyce Klinicznej

Biała Księga w Praktyce Klinicznej
White Paper on AI in Clinical Practice

BIAŁA KSIĘGA AI W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Choć stosowanie sztucznej inteligencji w zdrowiu nie zostało dotąd uregulowane w Polsce ani w UE, placówki medyczne sięgają już po rozwiązania oparte na AI. W efekcie mierzą się z wieloma wyzwaniami i wątpliwościami. Odpowiedziami na nie jest „Biała Księga AI w Praktyce Klinicznej”. Rezultat samoregulacji został ogłoszony 14 czerwca podczas międzynarodowej konferencji „AI w Zdrowiu”.

„Biała Księga AI w Praktyce Klinicznej” ma na celu zidentyfikowanie najważniejszych pytań i wątpliwości, które rodzą się w codziennej praktyce stosowania AI. Z dokumentu można dowiedzieć się: czym jest sztuczna inteligencja w zdrowiu, jakie stwarza możliwości, czy jej stosowanie w ochronie zdrowia jest prawnie dopuszczalne, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać profesjonalistę medycznego i pacjenta, a także jaka jest polityka publiczna w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Sporo uwagi autorzy dokumentu poświęcili również prawom pacjenta.

„Biała Księga AI w Praktyce Klinicznej” wskazuje zatem proponowane kierunki odpowiedzi i możliwe rozwiązania, które w ocenie autorów samoregulacji mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości stosowania AI, a w efekcie do budowania zaufania do tej technologii. Ma wymiar jak najbardziej praktyczny, dzięki czemu może przekładać się na możliwe do wdrożenia sposoby postępowania.

Dowiedz się więcej

Członkowie Rady Naukowej

Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Piotr Węcławik, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Hubert Życiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia

Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Paweł Kikosicki, Dyrektor Centrum e-Zdrowia

Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych

Dr Artur Drobniak, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Michał Gontkiewicz, Członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Dr Agnieszka Siennicka, Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Sebastian Irzykowski, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Płk. dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, Profesor WIM w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM

Partnerzy Białej Księgi w Praktyce Klinicznej

KOALICJA AI W ZDROWIU

Liderka: Ligia Kornowska

Tel: +48 690 875 075
Email: biuro@aiwzdrowiu.pl
Email: ligia.kornowska@wzdrowiu.com