Do grona członków Koalicji AI w zdrowiu dołączył Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

Związek pragnie wspierać administrację w przeprowadzeniu koniecznych zmian systemowych, które pozwolą w perspektywie długoterminowej uczynić z biotechnologii medycznej wizytówkę polskiej innowacji.

– Wykorzystywanie sztucznej inteligencji to coraz ważniejszy trend w pracach B+R nad nowymi lekami i metodami diagnostycznymi. Dzięki uczeniu maszynowemu możliwe jest znaczące skrócenie czasu poszukiwania cząsteczek i wyłonienia najbardziej obiecujących kandydatów do prowadzenia badań klinicznych, ograniczenie kosztów badań, a także zwiększenie szans na udostępnienie pacjentom nowej, skutecznej technologii. Chcąc mierzyć się z przyszłymi wyzwaniami zdrowotnymi, potrzebujemy szybkich i skutecznych działań. Udowodniła to doskonale pandemia Covid-19. BioInMed dołącza do Koalicji AI w Zdrowiu, chcąc wspierać wypracowanie warunków sprzyjających wykorzystaniu sztucznej inteligencji w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia – wskazuje Marta Winiarska, Prezes Zarządu BioInMed.