Teleradiologia24 jest czołowym przedstawicielem obszaru teleradiologicznego w Polsce. Na przestrzeni lat wspiera setki podmiotów leczniczych, w tym szpitale o każdym stopniu referencyjności w zakresie optymalizacji czasu oczekiwania na diagnozę radiologiczną celem uruchomienia procesu terapeutycznego. Konsultuje tym samym obrazy radiografii klasycznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz mammografii w każdym trybie pilności (w tym także badania ze szpitalnych oddziałów ratunkowych).

Analizując trendy przyrostu ilości badań radiologicznych w procesie diagnostycznym pacjenta, przy jednoczesnych ograniczeniach w dostępności lekarzy radiologów uważamy, że wizja implementacji algorytmów AI jako narzędzia wspomagającego pracę lekarza radiologa, dokonującego wstępnej weryfikacji (każdorazowo do oceny i decyzji lekarza radiologa) może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz lekarza radiologa. Teleradiologia24 posiadając swój własny system teleradiologiczny z pewnością będzie zainteresowana wykorzystaniem (w zakresie uznanym przez lekarzy radiologów) rozwiązań AI w świadczeniu usługi teleradiologicznej – wskazuje Daniel Kaźmierczak, Prezes Zarządu Teleradiologia24.