Aligo Venture Capital to fundusz, który od 10 lat jest obecny i aktywny w polskim ekosystemie innowacji. Pracuje z przedsiębiorcami odpowiadającymi na globalne wyzwania i pomaga im budować wartościowe firmy wokół pomysłów, które zmniejszają negatywny wpływ gospodarki na środowisko naturalne i wykorzystują technologię do lepszej dbałości o ludzkie zdrowie.

– Cyfryzacja w medycynie i opiece zdrowotnej to bardzo silny trend. W ostatnich latach wzmocniła go dojrzałość technologii sztucznej inteligencji, dzięki którym między innymi diagnostyka obrazowa, rehabilitacja, terapie cyfrowe czy nawet przetwarzanie dokumentacji medycznej, mogą wejść na znacznie wyższy poziom efektywności. W Aligo VC wspieramy innowatorów, którzy zaprzęgają AI do rozwiązań nowoczesnej medycyny. Cieszymy się, że w ramach Koalicji AI w Zdrowiu, będziemy mogli dzielić się naszymi doświadczeniami w tym zakresie – wskazuje Żaneta Kurszewska, Manager Inwestycyjny Aligo Venture Capital.