Raport Komisji Europejskiej pt.: “Sztuczna Inteligencja w Opiece Zdrowotnej” przedstawia obecny stan rozwoju i przyjęcia AI w sektorze opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim oraz pokazuje różnice pomiędzy krajami.

Badanie ma na celu pomóc Komisji w podejmowaniu działań na rzecz osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest skuteczne wdrażanie sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej, w oparciu o wspólne prawodawstwo i ramy polityczne. Głównym jego celem było wsparcie Komisji Europejskiej w identyfikowaniu i rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą utrudniać szersze przyjęcie technologii sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej.

W raporcie wyróżnione 6 kategorii, w których Komisja Europejska powinna skoncentrować się na wspieraniu rozwoju  sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej w całej UE:

  1. Ramy polityczne i prawne wspierające dalszy rozwój;
  2. Inicjatywy wspierające dalsze inwestycje w obszarze AI w zdrowiu;
  3. Działania i inicjatywy, które umożliwią dostęp, wykorzystanie i wymianę danych dotyczących opieki zdrowotnej;
  4. Inicjatywy mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia;
  5. Działania podejmujące bariery kulturowe do wykorzystania AI w sektorze ochrony zdrowia;
  6. Polityki wspierające przełożenie badań na praktykę kliniczną.

Raport jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/artificial-intelligence-healthcare-report