POLSKA

Program otwierania danych publicznych to rządowa inicjatywa sprzyjająca otwieraniu i wykorzystywaniu danych, co ma pozwolić na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększyć przejrzystość działań organów administracji oraz zwiększy jakość realizowanych badań, przyspieszając postęp naukowy. 

Na jej wstępie Minister Cyfryzacji Marek Zagórski wskazał, że: “Przewidujemy, że zastosowanie tej technologii (AI – red.) znacznie zaważy w przyszłości na tempie wzrostu gospodarczego wielu państw. Rolą administracji jest właśnie wsparcie tych procesów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Chcemy, aby ten potencjał otworzyć również dla Polski.”

Dokument zawiera 4 grupy rekomendacji w obszarze rozwoju AI w Polsce.

19 lutego Komisja Europejska opublikowała „Białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji” (ang. White paper On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust). Dokument jest częścią nowej europejskiej strategii cyfrowej, która ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej. W przedstawionym komunikacie Rząd RP pozytywnie odnosi się do inicjatywy postulowanej przez Komisję Europejską.

Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020 to dokument, który wspiera i uzupełnia inne, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD.   Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.).

EUROPA

Etyczna sztuczna inteligencja jest korzystna dla wszystkich. Może również stać się przewagą konkurencyjną Europy jako lidera w tej dziedzinie – powiedział Komisarz Komisji Andrus Ansip. Zgodnie z wytycznymi Komisji wiarygodna sztuczna inteligencja powinna być:(1) zgodne z prawem – przestrzegać  wszystkich obowiązujących przepisów prawa, 2) etyczna – przestrzegać zasad i wartości etycznych, 3) solidna – zarówno od strony technicznej, z uwzględnieniem jej otoczenia społecznego.

26 czerwca 2019 r. Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji opracowała rekomendacje dot. regulacji i inwestycji dla godnej zaufania AI. Eksperci sformułowali listę 33 konkretnych zaleceń skierowanych do instytucji europejskich i państw członkowskich. Grupa została powołana w związku z komunikatem Sztuczna Inteligencja dla Europy z 25 kwietnia 2018 r. W skład grupy wchodzi 52 niezależnych ekspertów, reprezentantów różnych krajów, przedstawicieli środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu.

26 czerwca 2019 r. Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji opracowała rekomendacje dot. regulacji i inwestycji dla godnej zaufania AI. Eksperci sformułowali listę 33 konkretnych zaleceń skierowanych do instytucji europejskich i państw członkowskich. Grupa została powołana w związku z komunikatem Sztuczna Inteligencja dla Europy z 25 kwietnia 2018 r. W skład grupy wchodzi 52 niezależnych ekspertów, reprezentantów różnych krajów, przedstawicieli środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu.

W sprawozdaniu na temat wpływu sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność” przedstawiono propozycję działań, wyznaczające przyszły kierunek unijnych regulacji i inicjatyw w obszarze sztucznej inteligencji. Są częścią nowej europejskiej strategii cyfrowej, której głównym celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej, ale także odpowiedzialne i etyczne funkcjonowanie w środowisku technologicznym. Komisja prezentuje tym samym podejście regulacyjne i inwestycyjne, którego podwójnym celem jest promowanie stosowania sztucznej inteligencji i zajęcie się zagrożeniami związanymi z niektórymi zastosowaniami tej nowej technologii.

PUBLIKACJE BRANŻOWE

W dokumencie zaprezentowano poziom wdrożenia i zainteresowanie firm sztuczną inteligencją, perspektywy wykorzystania tych technologii oraz ich potencjał na świecie i w Polsce, a także inwestycje w tej dziedzinie. Przedstawiono również katalog działań, które mogą stworzyć w Polsce środowisko sprzyjające. rozwojowi AI

Najnowszy raport NASK prezentuje wiedzę oraz informacje, które posiada społeczeństwo o wymiarze funkcjonowania sztucznej inteligencji w Polsce. AI to prężnie rozwijająca się dziedzina technologiczna, która coraz częściej wkracza do naszej świadomości i codziennego życia. Dzięki sztucznej inteligencji w niedługim czasie możemy spodziewać się rozwoju wielu branż, zmagających się z napływem dużych ilości danych, w obecnych warunkach trudnych do przeanalizowania. Diagnostyka obrazowa, analizowanie fotografii satelitarnych – to tylko kilka z przykładów zastosowań AI, które już teraz mają miejsce – podkreśla Dyrektor NASK Jacek Leśkow.

Map of Polish AI, Fundacja Digital Poland

Raport zawiera informacje o prawie wszystkich firmach działających w Polsce, które oferują usługi z zakresu nowoczesnych technologii. Obejmuje także zagraniczne centra badawczo-rozwojowe, które zostały otwarte w Polsce przez światowych gigantów tej branży. Raport “Map of the Polish AI” skierowany jest do inwestorów krajowych, jak i międzynarodowych poszukujących ciekawych projektów w naszym kraju.

Monitoring trendów w innowacyjności jest cyklicznym raportem przygotowywanym przez Departament Analiz i Strategii w ramach projektu inno_LAB. Publikacja opiera się na wynikach stałej analizy najnowszej literatury z zakresu innowacyjności, informacji prasowych i naukowych oraz treści internetowych, a także treści prezentowanych na seminariach, konferencjach oraz debatach poświęconych tej tematyce. W szczególności monitorowane są kraje, których narodowe systemy innowacji (NSI) są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

ILORAZ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, Potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym, Edycja III, THINKTANK we współpracy z Microsoft. Raport w wersji angielskiej (English version)

Już teraz wiemy, że SI może rozpoznać zatrzymanie akcji serca podczas połączeń alarmowych szybciej i częściej niż dyspozytor medyczny. Biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich miesięcy, SI pomaga w diagnozowaniu osób chorych, analizuje zapotrzebowanie na sprzęt medyczny, ułatwia zarządzanie szpitalami i innymi zasobami medycznymi oraz bardzo znacząco wspomaga prace nad szczepionką. A wszystkie te zadania wykonywane są dużo szybciej, niż zrobiłby to człowiek” – można przeczytać w komunikacie akcji #MicrosoftMówi

Jak wskazuje raport promowany w ramach akcji: „Europa jest jednym z ważniejszych ośrodków wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w sektorze zdrowia. Potwierdzają to liczne projekty prowadzone zarówno przez Komisję Europejską, jak i poszczególne państwa”.

Raport zawiera podstawowe informacje na temat danych i algorytmów do osiągnięcia przez system komputerowy nowych możliwości, które dotychczas były zarezerwowane jedynie dla człowieka.

Raport dostępny po zalogowaniu się do Newslettera.

Raport dostępny po zalogowaniu się do Newslettera.

AI in HEALTHCARE, 2020 Leadership Survey Report. Sponsored by Purestorage. © 2020 TriMed Media

Raport pokazuje w detalach, jak organizacje opieki zdrowotnej wdrażają opiekę medyczną z wykorzystaniem uczenia maszynowego.

Raport przedstawia prognozy związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej oraz wpływ na pacjentów, lekarzy, oraz przemysł farmaceutyczny.

Raport przedstawia, w jaki sposób sztuczna inteligencja  i uczenie maszynowe  są obecnie wykorzystywane w opiece zdrowotnej, poprzez serię studiów przypadku z badań przeprowadzonych w Australian e-Health Research Center w CSIRO. Raport skupia się na opracowywaniu technologii poprawiających bezpieczeństwo, jakość, wydajność i dostępność opieki zdrowotnej w Australii oraz przezwyciężaniu głównych wyzwań stojących przed australijskim systemem opieki zdrowotnej – starzejącej się populacji, chorób przewlekłych, presji siły roboczej, dostępu do usług i nierówności w wynikach zdrowotnych.

Harnessing data science and AI in healthcare from policy to practice, Report of the WISH Data Science and AI Forum 2018

Raport przedstawia, w jaki sposób sztuczna inteligencja  i uczenie maszynowe  są obecnie wykorzystywane w opiece zdrowotnej, poprzez serię studiów przypadku z badań przeprowadzonych w Australian e-Health Research Center w CSIRO. Raport skupia się na opracowywaniu technologii poprawiających bezpieczeństwo, jakość, wydajność i dostępność opieki zdrowotnej w Australii oraz przezwyciężaniu głównych wyzwań stojących przed australijskim systemem opieki zdrowotnej – starzejącej się populacji, chorób przewlekłych, presji siły roboczej, dostępu do usług i nierówności w wynikach zdrowotnych.

Artificial Intelligence in Health Care, United States Government Accountability Office

Raport ma na celu przedstawienie nie tylko kompleksowej „makro” perspektywy sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, ale także ugruntowanie tego poglądu w świadomości osób, których zadaniem jest urzeczywistnianie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej.