BioCam jest startupem medtech, opracowującym innowacyjną endoskopię kapsułkową, która podnosi jakość życia pacjentów i dostarcza nowych rozwiązań dla opieki zdrowotnej. W jej ramach pracuje grupa inżynierów, kierowników projektów i lekarzy, którzy postrzegają endoskopię kapsułkową jako złoty standard w badaniach przewodu pokarmowego.

– Pomysł na stworzenie inteligentnej kapsułki endoskopowej narodził się z zaobserwowanej potrzeby takiego rozwiązania – we współczesnym świecie problemy gastroenterologiczne dotyczą coraz większej liczby osób. Naszym celem jest stworzenie technologii endoskopii kapsułkowej opartej na sztucznej inteligencji. To rozwiązanie pomoże zwiększyć komfort życia pacjentów i dostarczyć nowych rozwiązań dla ochrony zdrowia. 
Wierzymy, że endoskopia kapsułkowa wspomagana AI będzie złotym standardem badania przewodu pokarmowego. Wspieramy koalicję, ponieważ chcemy mieć realny wpływ na rozwój AI w sektorze ochrony zdrowia – wskazuje Łukasz Horanin, COO BioCam.