Cellgen jest specjalistycznym ośrodkiem skupiającym specjalistów z zakresu biologii molekularnej, patomorfologii oraz komputerowej analizy obrazu mikroskopowego. Fundamentem działalności Cellgen jest diagnostyka medyczna, działalność B+R oraz Biobank. Interdyscyplinarny zespół oraz  jego wysokie kompetencje pozwalają na uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, jak również rozwijanie własnych, innowacyjnych pomysłów.

Cellgen posiada stale rozbudowujący się Biobank, którego zasoby (materiał biologiczny, dane kliniczne oraz zdigitalizowane obrazy histopatologiczne) są nieocenionym źródłem rozwoju współczesnych badań medycznych. Wykorzystywanie drzemiącego w nim potencjału możliwe jest dzięki narzędziom sztucznej inteligencji.

Rozumiejąc wyzwania i potrzeby medycyny oraz doceniając wartość współpracy międzyludzkiej chcemy brać aktywny udział w działaniach Koalicji Al w Zdrowiu. Dzielić się doświadczeniem oraz korzystać z doświadczenia innych – wskazuje Łukasz Fuławka, CEO Cellgen.