CRIDO dostarcza firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspiera klientów – niezależnie od branży i skali działalności – w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewnia zarówno doradztwo na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej działalności.

– W CRIDO dostrzegamy ogromny potencjał nowoczesnych technologii dla rozwoju sektora zdrowia. Cieszymy się, że naszą kompetencją w obszarze pozyskiwania finansowania ze źródeł publicznych będziemy mogli wspomagać działania Koalicji AI w zdrowiu. Tworzenie innowacji technologicznych niejednokrotnie wymaga istotnych nakładów i szybkiego działania, a dofinansowanie publiczne może stanowić skuteczne wsparcie w tym procesie. Wierzymy, że podmioty działające w Polsce w obszarze AI, MedTech mają szansę na zdobywanie pozycji lidera w globalnym wyścigu innowacyjności i zapewnienie istotnego udziału we wzroście dobrobytu społecznego – wskazuje Anna Zaleska, Senior Manager, CRIDO.