Dział Rozwoju Systemów Opieki Zdrowotnej powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę wprowadzania zupełnie nowych rozwiązań lub modyfikacji obecnych istniejących w polskim systemie opieki zdrowotnej. Celem strategicznym Działu jest reforma, rozwój i doskonalenie systemu świadczenia usług zdrowotnych w całym kraju. Dział zajmuje się w szczególności wdrażaniem innowacji w różnych obszarach opieki zdrowotnej – o charakterze technologicznym, ale także organizacyjnych. W kontekście innowacji technologicznych dział wspiera Startupy z obszaru medtech, oraz stwarza perspektywy rozwoju telemedycyny w Polsce. W kontekście innowacji organizacyjnych we współpracy z ekspertami, przedsiębiorstwami i organizacjami rządowymi przygotowuje i wdraża skoordynowany model opieki.

– Wierzymy, że będąc członkiem Koalicji AI w Zdrowiu, przyczynimy się do systemowego wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz wspólnie z innymi koalicjantami wypracujemy rozwiązania prawne i procesy pozwalające na bezpieczną implementację AI w ochronie zdrowia – wskazuje dr n.med. Cezary Lipiński, Zastępca Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Dział Rozwoju Systemów Opieki Zdrowotnej (DR SOZ).