Pixel Technology buduje i wdraża rozwiązania wskazujące przyszłość medycyny precyzyjnej: lekarze mają do dyspozycji modele sztucznej inteligencji umożliwiające diagnozowanie pacjentów z nieosiągalną do tej pory skutecznością. Cechą wyróżniającą platformy Pixel AI jest analizowanie nie tylko danych obrazowych lecz również klinicznych. Dlatego systemy Pixel Technology efektywnie wspierają oprócz radiologów, także neurologów, kardiologów, pulmonologów, neurochirurgów, onkologów oraz badaczy klinicznych i naukowców.

Nasze rozwiązania budujemy z ludźmi i dla ludzi. Przystępując do Koalicji AI w Zdrowiu, wspieramy inicjatywę wspólnego działania liderów sektora technologicznego i medycznego na rzecz dobra pacjentów oraz całego otoczenia związanego z ochroną sektora zdrowia – wskazuje Jakub Musiałek, Prezes PIXEL Technology.