Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego podejmuje wysiłek badawczy na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Działalność IZWOZ opiera się na łączeniu doświadczeń osób pracujących w tym sektorze, z wiedzą akademicką oraz dobrymi praktykami prawniczymi i menedżerskimi w obszarze organizacji i zarządzania ochroną zdrowia.

– Celem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie nowoczesnych rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia. Realizując swoją misję podjęliśmy decyzję o współpracy z organizatorami projektu. Proces cyfrowej transformacji w ochronie zdrowia w Polsce zdecydowanie przyspiesza, stąd nasz czynny udział w podejmowaniu licznych działań mających na celu popularyzację narzędzi sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony. Nowe technologie to immanentna cześć naszego życia. Przyszłość zaczyna się dziś, a działania Koalicji AI w Zdrowiu mają za zadanie oswoić nas z tym, co nieuniknione. Mądrze i rzeczowo – zaznacza Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.