W struktury Koalicji AI w zdrowiu wstąpił nowy członek wspierający – GRUPA INVICTA, która koncentruje się na zdrowiu kobiety i leczeniu niepłodności. W komfortowych, kameralnych wnętrzach Klinik Pacjenci korzystać mogą z szerokiego pakietu specjalistycznych konsultacji i zabiegów, przeprowadzanych przez wykwalifikowaną kadrę zgodnie z restrykcyjnymi procedurami medycznymi. Firma skutecznie łączy środowisko naukowe z biznesem, zyskując pozycję lidera w projektowaniu i stosowaniu nowatorskich rozwiązań. GRUPA INVICTA tworzy autorskie programy terapeutyczne i śmiało wdraża nowoczesne rozwiązania stosowane na świecie.

Wierzę, że sztuczna inteligencja wzniesie na jeszcze wyższy poziom skuteczność leczenia zaburzeń płodności. Przekonanie to odzwierciedla się w strategii naszej Grupy, która stawia na rozwój rozwiązań opartych właśnie o sztuczną inteligencję. Liczymy, że wsparcie Koalicji AI w Zdrowiu pozwoli nam być częścią tej niesamowitej zmiany podejścia do diagnostyki i leczenia, którą obserwujemy. Chcemy wspólnie z pozostałymi koalicjantami kształtować przyszłość medycyny, opartą o zindywidualizowane podejście do każdego pacjenta! – wskazuje Dorota Białobrzeska – Łukaszuk, Prezes Zarządu GRUPY INVICTA.