MedTech Polska jest stowarzyszeniem zrzeszającym działające w Polsce firmy zaangażowane w badania, rozwój, produkcję, dystrybucję i import wyrobów do Medycyny Laboratoryjnej.

Jednym z najważniejszych obszarów aktywności MedTech Polska jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o nowoczesnej Medycynie Laboratoryjnej – ukierunkowanej na edukację pacjenta i profesjonalistów medycznych, a także informowanie, jak wielką wartość ma laboratoryjna informacja diagnostyczna w procesie wykrywania, monitorowania oraz leczenia.

Członkostwo w koalicji AI to kolejny krok w celu wykorzystania narzędzi AI w sektorze medycyny laboratoryjnej, a tym samym poprawy systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy przekonani, że współpraca będzie realizowana na wysokim poziomie sprzyjając owocnej wymianie wiedzy i doświadczeń – wskazuje Jarosław Wyligała, Prezes Zarządu MedTech Polska.