Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” prowadzi obecnie największy w Europie program skriningowy oparty na zastosowaniu sztucznej inteligencji w okulistyce „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim”. Jest organizatorem pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji „Sztuczna Inteligencja w Okulistyce”, podczas której światowi eksperci prezentują najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w okulistyce i optometrii.

Fundacja uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowych dot. sztucznej inteligencji. W 2021 roku została wydana książka „Artificial Intelligence in Ophthalmology”.

Wierzymy, że członkostwo w Koalicji AI w Zdrowiu umożliwi nam wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji  w medycynie i stworzenie przestrzeni do współpracy – wskazuje Prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski, Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”.