PredictWatch, wykorzystując inteligentne zegarki (smartwatch) i smartphony, stworzył skuteczne metody przewidywania wystąpienia i nasilenia zachowań nałogowych, ze skutecznością przekraczającą 85% z wyprzedzeniem sięgającym 48 godzin. Aktualnie w firmie rozwijana jest ta technologia poprzez tworzenie aplikacji mobilnych, wspomagających osoby uzależnione w podjęciu terapii, skutecznym odstawieniu używek (lub ograniczeniu ich negatywnego wpływu na życie) oraz długotrwałym utrzymaniu abstynencji.

Cele i wartości Koalicji AI w zdrowiu są tożsame z tymi, którymi kierujemy się przy rozwoju naszych produktów w PredictWatch. To właśnie dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji udało nam się stworzyć aplikację Nałogometr, która jest w stanie przewidzieć niemal 90% nawrotów nałogu co najmniej 48 godzin przed ich wystąpieniem. Dołączyliśmy do Koalicji AI w zdrowiu, ponieważ także wierzymy, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji w sektorze zdrowotnym, będzie on coraz istotniejszym elementem polskiego systemu ochrony zdrowia oraz wsparciem dla lekarzy i specjalistów – wskazuje Jan Skorko, Prezes PredictWatch sp. z o.o.