Saventic Health to start-up wytwarzający innowacyjne technologie wspierające diagnostykę chorób rzadkich i ultra-rzadkich.

– Nasze algorytmy analizują zanonimizowaną dokumentację medyczną pacjentów – m.in. wyniki badań laboratoryjnych z wartościami referencyjnymi, wyniki badań obrazowych, wszelkie dane opisowe dzięki zastosowaniu silnika NLP (wywiad medyczny, badanie fizykalne, epikryza, etc.), rozpoznania, leków. W rezultacie zastosowania naszych rozwiązań, diagnostyka pacjentów jest szybsza i mniej kosztowna, a efekty leczenia czy badań klinicznych wyższe. W ramach Koalicji, chcielibyśmy aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu wyzwań związanych z digitalizacją i transformacją ochrony zdrowia w Polsce – wskazuje Szymon Piątkowski, Prezes oraz Co-Founder Saventic Health.