Koalicja AI w Zdrowiu oraz Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji (sekcja zdrowie), mając na uwadze potrzebę odpowiedzialnego wykorzystania potencjału systemów AI w sektorze ochrony zdrowia, złożyły uwagi do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie Sztucznej Inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii.

Stanowisko zostało przygotowane przez prawników kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka: Jana Pachockiego, Rafała Lorenta, Pawła Kaźmierczyka, Monikę Kupis, Aleksandrę Auleytner oraz Pawła Gruszeczkiego we współpracy z Koalicją AI w zdrowiu i GRAI ds. zdrowia.

Koalicja oraz Grupa zwracają uwagę przede wszystkim na następujące kluczowe zagadnienia o charakterze systemowym:

  • Brak uwzględnienia kwestii dot. systemów AI w sektorze ochrony zdrowia
  • Wadliwa definicja systemu AI
  • Niejasne zasady klasyfikacji systemów AI wysokiego ryzyka
  • Brak systemowej spójności z MDR/IVDR
  • Brak systemowej spójności z RODO
  • Brak uregulowania zasad odpowiedzialności cywilnej
  • Przeregulowanie (regulatory overload) – zbyt wiele mechanizmów regulacyjnych stosowanych jednocześnie
  • Wady Projektu w zakresie techniki legislacyjnej

Stanowisko dot. projektu rozporządzenia ws. AI