W ramach Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego stale rozwijane są działania wspierające prawo nowych technologii. W ramach działalności naukowej prowadzone są również zaawansowane badania nad prawnymi aspektami sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.

Jako członek Koalicji AI w ochronie zdrowia deklarujemy wsparcie projektów badawczych i naukowych dotyczących sztucznej inteligencji w medycynie, zarządzania podmiotami leczniczymi i wykorzystywania algorytmów sztucznej inteligencji w procesie ochrony środowiska. Jesteśmy otwarci na współpracę z otoczeniem akademickim i biznesowym skupiającym swoje działania wokół sztucznej inteligencji – wskazuje dr hab. prof. nadzw. UŁa Justyna Król – Całkowska, pełnomocnik ds. prawa ochrony zdrowia.