To kolejny etap rozwijania zagadnień AI w strukturach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Koalicja AI w Zdrowiu aktywnie działa w celu stworzenia środowiska umożliwiającego szybkie i powszechne korzystanie przez polski system ochrony zdrowia z najnowszych osiągnięć AI.

– Współpracę rozpoczęliśmy od wspólnych działań – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu był współorganizatorem bardzo dobrze przyjętej przez środowisko konferencji AI w Zdrowiu. W naturalny sposób, przy kolejnych rozmowach, pojawiły się nowe pomysły wspólnych projektów, dlatego bardzo cieszę się, że dzięki przyłączeniu uczelni do naszego grona otwierają się przed nami jeszcze większe możliwości współpracy – podkreśla liderka Koalicji AI w Zdrowiu Ligia Kornowska.

– Nie mam najmniejszych wątpliwości, że AI to naturalny i niezbędny dziś element rozwoju medycyny. Jako kardiolog – codziennie zajmujący się pacjentami, ale też badacz uczestniczący w wielu międzynarodowych projektach, widzę ogromną potrzebę integracji i systematyzacji danych oraz optymalizacji szeregu procesów – także diagnostycznych. Nie tylko się tego nie obawiam, ale jestem żywo zainteresowany i zaangażowany w rozwój takiego podejścia, również w swojej jednostce. Sztuką nie jest posiadanie danych, ale skuteczne i mądre ich wykorzystanie zarówno w procesie naukowym, jak i klinicznym. Dlatego cieszę, że Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu coraz aktywniej włącza się w budowanie przestrzeni dla rozwoju AI w polskim systemie ochrony zdrowia – mówi rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.