Wizlink to polskie oprogramowanie RPA dla dużych i małych podmiotów, które pomaga organizacjom automatyzować rutynowe czynności, takie jak wprowadzanie lub kopiowanie danych pomiędzy aplikacjami, wypełnianie formularzy lub praca z dokumentami.

Współpraca z Koalicją AI w zdrowiu to dla nas kolejny ważny krok w rozpowszechnianiu technologii RPA (Robotic Process Automation) w branży medycznej. Wizlink to polskie narzędzie do automatyzowania rutynowych czynności, które pozwala przede wszystkim efektywniej zarządzać personelem, zwiększyć szybkość oraz jakość realizowanych usług. Co za tym idzie, personel medyczny i pracownicy administracyjni będą mogli skupić się na innych działaniach, takich jak np. kontakt z pacjentem lub analiza oraz planowanie. Wykorzystanie technologii RPA pozwoli szybciej wdrażać innowacyjne pomysły, zwiększać potencjał związany z pracą z danymi i przyśpieszyć adaptację innych rozwiązań AI w ochronie zdrowia. Podobnie jak Koalicja dostrzegamy potencjał i potrzebę rozwoju nowych technologii w sektorze medycznym, które przełożą się bezpośrednio na usprawnienie działania tego niezwykle kluczowego obszaru – wskazuje Michał Wawiórko, CEO Wizlink.