Wojskowy Instytut Medyczny jest dynamicznie rozwijającą się nowoczesną, wieloprofilową jednostką badawczą i leczniczą, wyróżniającą się jakością we wszystkich dziedzinach aktywności, której horyzonty rozwoju daleko przekraczają próg teraźniejszości.

Zgodnie z misją „Pacjent w centrum uwagi. Leczymy i opiekujemy się: nowocześnie i bezpiecznie” dąży do zapewnienia kompleksowej, nowoczesnej, opartej o najwyższe standardy, opieki medycznej. Nie tylko oferuje leczenie Pacjentów, ale także realizuje wieloprofilową aktywność naukowo-badawczą i dydaktyczną.

– Od wielu lat promujemy innowacyjne rozwiązania w medycynie. Jesteśmy świadomi, że transformacja cyfrowa w ochronie zdrowie ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości opieki medycznej. Czynnie wspieramy i wdrażamy w Instytucie nowoczesne rozwiązania informatyczne i telemedyczne, postrzegając sztuczną inteligencję jako kolejne narzędzie wspierające personel medyczny w walce o zdrowie naszych Pacjentów. Wspieramy Koalicję AI w zdrowiu, w pełni popierając ideą stworzenie środowiska umożliwiającego powszechne, świadome i zgodne z najwyższym standardami wdrożenie AI w opiece zdrowotnej – wskazuje Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.