BioForum to największy związek pracodawców firm biotechnologicznych w Polsce, zrzeszający zarówno firmy prowadzące działalność w obszarze biotechnologii jak i podmioty z otoczenia biznesowego, wspierające rozwój biotechnologii w Polsce. BioForum prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną, a także aktywnie zabiega o tworzenie dobrego prawa oraz wspiera firmy członkowskie w realizacji ich indywidualnych przedsięwzięć.

AI to dziś narzędzie, z którego coraz szerzej chce korzystać nie tylko ochrona zdrowia ale także podmioty z sektora biotechnologii. Jestem przekonana, że dołączenie do Koalicji AI, to słuszny krok w kierunku wspierania rozwoju każdej z tych branż – podkreśla Małgorzata Suska, dyrektor wykonawczy
w Związku BioForum.