Jako Koalicja AI w Zdrowiu zostaliśmy partnerem pierwszego w Polsce programu MBA dla branży biomedycznej! 

Od 15 stycznia będzie można rekrutować na pierwszą edycję programu finansowanego ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych. Kierunek MBA Healthcare Innovation & TechnologyMBA HIT, realizowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, jest unikatową w swym zakresie ofertą na polskim rynku szkolnictwa podyplomowego, ponieważ rozwija i systematyzuje kompleksową wiedzę w zakresie tworzenia i wdrażania nowych technologii i innowacji w medycynie – od idei do komercjalizacji.

W toku opracowywania programu przeprowadzono liczne konsultacje, w których udział wzięli eksperci reprezentujący wyróżniające się na rynku med-tech firmy, aktywnie tworzące i rozwijające innowacje medyczne na arenie międzynarodowej. Wiedza i doświadczenie ekspertów partycypujących w konsultacjach potwierdziły ogromne zapotrzebowanie na utworzenie zaawansowanego programu kształcenia menedżerskiego, który obejmuje pełen cykl tworzenia innowacji i nowych technologii, od idei do komercjalizacji, uwzględniający tematykę zarządzania projektami badawczymi oraz badaniami klinicznymi.

– Głównym celem działalności Koalicji jest tworzenie środowiska umożliwiającego i szybkie, i powszechne korzystanie przez polski system ochrony zdrowia z najnowszych osiągnięć AI. Dlatego cieszymy się, że jesteśmy partnerem programu, który nie tylko pozwoli słuchaczom zbudować i wzmocnić swoją wizję globalnego biznesu, ale również zrozumieć wpływ technologii i innowacji na ekosystem opieki, a także rozwinąć nowe perspektywy rozwoju poprzez współudział w tworzeniu nowych, wartościowych rozwiązań technologicznych – komentuje Ligia Kornowska, liderka Koalicji AI w Zdrowiu.

– Przesłanką do utworzenia programu jest nie tylko globalna rywalizacja w tworzeniu nowych technologii medycznych, do której coraz chętniej włącza się Polska, ale również galopujące wyzwania zdrowotne. Szybkie tempo starzenia się społeczeństw państw wysoko rozwiniętych oraz wysoka zapadalność na choroby cywilizacyjne zmuszają do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą skuteczniej i efektywniej zaspakajać rosnące potrzeby zdrowotne – dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, kierownik programu MBA HIT.

I etap rekrutacji trwa do 2 lutego 2024 r.

Więcej informacji o nowym programie znajduje się: https://ckp.lazarski.pl/mba/mba-healthcare-innovation-technology-mba-hit/