Home2022-09-21T11:53:50+02:00

.

KOALICJA AI w ZDROWIU

Działamy na rzecz bezpiecznej i transparentnej implementacji algorytmów sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia

II edycja Konferencji „AI w Zdrowiu”

14 czerwca odbyła się II edycja Konferencji „AI w Zdrowiu”, która zgromadziła ponad 700 uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami!

Dowiedz się więcej
Nagranie konferencji

Biała Księga AI w Praktyce Klinicznej

Pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w CEE opracowanie podstawowych zasad wdrażania AI w ochronie zdrowia zostało właśnie opublikowane.

Dowiedz się więcej na temat Białej Księgi AI
Zapoznaj się z treścią Białej Księgi AI w praktyce klinicznej

MANIFEST KOALICJI AI W ZDROWIU

Koalicja na rzecz AI w zdrowiu stawia sobie za cel kształtowanie polityki rozwoju sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia. Naszym głównym celem jest stworzenie środowiska umożliwiającego i szybkie i powszechne korzystanie przez polski system ochrony zdrowia z najnowszych osiągnięć AI. Stoimy na stanowisku, że rozwiązania AI w ochronie zdrowia powinny respektować centralną rolę profesjonalisty medycznego w opiece nad pacjentem i wzbudzać jego zaufanie.

Zapraszamy do zapoznania się z Manifestem Koalicji AI w zdrowiu, w którym przedstawiamy szczegółowo naszą misję, cele i wartości strategiczne.

Pobierz Manifest Koalicji AI w zdrowiu

PROJEKTY KOALICJI

Koalicja AI w zdrowiu podejmuje liczne działania mające na celu popularyzację narzędzi sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia. Nasze działania mają charakter wszechstronny, działamy zarówno po stronie regulacyjnej – tworzymy sektorowe polityki publiczne, jak i po stronie technologicznej – wykorzystujemy oraz prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad technologiami umożliwiającymi zastosowanie AI w opiece medycznej.

Poniżej przedstawiamy nasze najważniejsze projekty:

CZŁONKOWIE KOALICJI

CZŁONKOWIE GŁÓWNI

 

 

 

PARTNER PRAWNY

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 

  


DOŁĄCZ

Zapraszamy wszystkie podmioty gotowe do aktywnego wspierania rozwoju sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia.

Członkiem wspierającym Koalicji AI w zdrowiu może zostać podmiot, który zaakceptuje regulamin, złoży oświadczenie woli o dołączeniu do Koalicji i prześle je na adres biuro@aiwzdrowiu.pl.

Członkiem głównym Koalicji AI w zdrowiu może zostać podmiot spełniający przesłanki powyżej, który był zapisany na listę mailingową członków Koalicji na dzień 31.01.2021 roku lub który uzyskał rekomendację co najmniej 2 członków głównych Koalicji.

Podmioty nie będące członkami Koalicji zapraszamy do zapisania się do newslettera Koalicji AI w zdrowiu – na bieżąco publikujemy informacje o zmianach legislacyjnych i istotne doniesienia medialne.

DOŁĄCZ
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTER’A
Regulamin Koalicji AI w Zdrowiu
Masz ciekawe informacje do newslettera? Napisz do nas!

AKTUALNOŚCI

Load More Posts

KOALICJA AI W ZDROWIU

Liderka: Ligia Kornowska

Tel: +48 690 875 075
Email: biuro@aiwzdrowiu.pl
Email: ligia.kornowska@wzdrowiu.com
Go to Top