PODCAST ZDROWIE W ROZMOWIE

Ruszyła seria podcastów „Zdrowie w rozmowie”, opowiadających o rewolucji technologicznej w medycynie. Stworzona przez Polską Federację Szpitali oraz Koalicję AI w zdrowiu seria podcastów jest dostępna na najpopularniejszych platformach streamingowych, w tym Spotify, Apple, Google+ oraz YouTube pod linkiem: https://anchor.fm/zdrowiewrozmowie. Partnerem Głównym serii innowacje dla pacjenta jest PZU Zdrowie, a partnerami medialnymi są Medonet, RynekZdrowia i Cowzdrowiu.

Podcast „Zdrowie w rozmowie” obejmuje 6 odcinków rozmów z pracownikami medycznymi, startupami, innowatorami, organizacjami pacjenckimi, stroną publiczną i dyrektorami placówek medycznych na temat tworzenia i wdrażania innowacji w polskiej ochronie zdrowia ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe.  Służyć to będzie popularyzacji stosowania rozwiązań innowacyjnych wśród pacjentów i szerokiej opinii publicznej. Podczas podcastów nie zabraknie także prezentacji konkretnych wdrożeń w dziedzinie AI.

Innowacje w sektorze medycznym są wdrażane już dzisiaj. Rozwój nowych technologii następuje z dnia na dzień, rewolucjonizując świat medyczny chociażby poprzez coraz powszechniejsze stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji. Wciąż jednak istnieje spora luka informacyjna, która jest jedną z barier na drodze rozwoju technologicznego. Podcast „Zdrowie w rozmowie” będzie miał na celu zlikwidowanie tej bariery poprzez dostarczanie najnowszych informacji o wdrożeniach w zakresie sztucznej inteligencji, zwiększanie zaufania do algorytmów i innowacji oraz wskazanie w jaki sposób mogą one się przyczynić do polepszenia komfortu pacjenta i pracy lekarza – mówi Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali oraz liderka Koalicji AI w zdrowiu.

Zagadnienia tematyczne I serii podcastów obejmują innowacje medyczne uwzględniające potrzeby i komfort finalnych odbiorców danego rozwiązania – czyli pacjentów, a także wdrażanie innowacji zdrowotnych z równoczesnym zagwarantowaniem poszanowania praw pacjenta i wspomaganiem procesu diagnostyczno-leczniczego opartego na stawianiu pacjenta w centrum opieki medycznej. Jednym z tematów „Zdrowia w rozmowie” będą również korzyści dla pacjenta osiągane ze stosowania nowych technologii w medycynie.

Innowacje medyczne to temat, który wydaje się skomplikowany i odległy od codzienności, jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak jest on obecny w życiu pacjentów. W placówkach PZU Zdrowie już od dłuższego czasu wdrażamy i testujemy rozwiązania polskich start-upów, które mogą usprawnić pracę personelu medycznego i zwiększyć dostępność opieki, m.in. symptom checker do wstępnego rozpoznania objawów, stetoskop elektroniczny czy iluminator żył ułatwiający pobieranie krwi. W naszych pracowniach diagnostyki obrazowej przeprowadzono też szeroko zakrojony pilotaż algorytmu BrainScan ułatwiającego rozpoznanie udaru mózgu. Cieszę się, że możemy wspólnie Koalicją AI i Polską Federacją Szpitali promować temat innowacji i zainteresować nim nie tylko miłośników technologii, ale każdego, kto chciałby pozyskać ciekawą wiedzę o zdrowiu – mówi Anna Janiczek, prezes PZU Zdrowie.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu – https://anchor.fm/zdrowiewrozmowie!